Welkom op het CCNV!

Ontdek als groep 8-leerling of ouder/verzorger het Christelijk College Nassau-Veluwe. Klik op één van de buttons hieronder; kijk, lees en ervaar!

Neem een kijkje

Informatievideo’s

Scroll door de videogalerij en neem een kijkje in de school. Naast een algemene informatievideo vind je ook video’s over de theaterhavo, het gymnasium, sport+, kunst+ en bèta+.

Wat het CCNV aanbiedt

Welke opleiding past bij jou?

Op het Christelijk College Nassau-Veluwe kan je kiezen uit vijf verschillende brugklassen. Als je verder klikt op de pijltjes, lees je meer over de verschillen én overeenkomsten.

Neem een kijkje!

Kom je een keer langs op het CCNV?

Vanaf het begin van het schooljaar zijn er voor groep 8-leerlingen en ouders diverse mogelijkheden om onze school te leren kennen. Zo is er de MasterclassvoHarderwijk met op het CCNV de workshops Bèta, Theater, Gymnasium en Sport. Of kom langs op één van de informatieavonden in november of het Open huis in januari.

Ervaar het CCNV

Bezoek ons Open Huis

Op 21 januari is ons Open Huis. Jij en je ouder(s) zijn van harte welkom tussen 9.30 en 13.00 uur.

Er is van alles te zien en doen. Verspreid door de school heen is er informatie te vinden over alle vakken die op het CCNV gegeven worden. Bij veel vakken zijn er voor de leerlingen activiteiten te doen. Verder is er een vossenjacht van Unesco, worden er op drie tijdstippen verschillende workshops gegeven (zie afbeelding) en geeft rector mw. Bakker-Pierik om 10.30 en 12.00 uur een algemene presentatie.
Daarnaast staan in de overblijfruimte kraampjes van de extra vakken en mogelijkheden, waaronder gymnasium, theaterhavo, bèta+, sport+, kunst+, het talentcentrum, Pluspunt, topsportsteunpunt, Unesco en de debatgroep.

Meer weten over het Christelijk College Nassau-Veluwe?

Veelgestelde vragen

U schijft uw kind in volgens de normale inschrijfprocedure. Na de sluiting van de inschrijfdatum wordt uw zoon/dochter uitgenodigd voor een meeloopmiddag voor de theaterhavo. Die is op woensdag 5 april van 13:30 – 15:00. Mocht het zo zijn dat er zich meer dan 30 leerlingen hebben aangemeld voor de theaterhavo brugklas zullen we na die middag een selectie maken. (In de afgelopen 6 jaar hebben we niet hoeven selecteren).

Met name in de omgang met elkaar. We hebben oog voor elkaar. Iedereen doet er toe. De bijbel is onze leidraad hierbij. Van docenten wordt verwacht dat zij vanuit persoonlijke betrokkenheid bij de christelijke identiteit van de school een dagopening verzorgen. Tevens organiseren we kerst- en paasvieringen, houden we elk jaar goeddoelacties en is godsdienst een vak in de onderbouw. In de bovenbouw geven we het vak godsdienst & levensbeschouwing. Leerlingen komen zo in aanraking met verschillende levensbeschouwingen en worden begeleid bij het ontwikkelen van hun eigen levensvisie.

Het CCNV is al sinds 1919 een regioschool. De helft van onze leerlingen komt uit Harderwijk en de andere helft uit de plaatsen rondom Harderwijk. De leerlingen die van verder komen zijn snel gewend aan de reistijd en kunnen vaak samen met een klasgenoot reizen. Onze ervaring is dat voor contacten en vriendschappen het niet uitmaakt waar de leerlingen vandaan komen.

Wij horen van leerlingen dat zij de rust in school door een 70-minutenrooster erg fijn vinden. Zij vinden het ook fijn om minder vakken per dag te hebben en dus ook voor minder vakken huiswerk. De meeste docenten weten al goed hoe zij de mogelijkheden van een 70-minutenles kunnen gebruiken. Dit stimuleert de leerlingen in hun leerproces. Over het algemeen zijn de leerlingen positief. We blijven er aan werken om in de lessen steeds meer te differentiëren.

In de brugklassen havo, havo/atheneum en atheneum maakt de plusles onderdeel uit van de lessentabel. Deze brugklasleerlingen volgen wekelijks een plusles van 70 minuten, deze tijd komt niet bovenop de lessentabel. Brugklasleerlingen die het gymnasium volgen hebben de optie om een plusles te kiezen, dit is niet verplicht.

Dat kan, leerlingen kunnen opstromen en afstromen.

Onderbouwleerlingen op het vwo krijgen het vak Versterkt Engels aangeboden. In de bovenbouw kunnen zij kiezen tussen het reguliere vak Engels of het vak Versneld Engels. In de brugklas wordt eerst gekeken naar het niveau van het beheersen van de Engelse taal, omdat leerlingen van verschillende basisscholen komen. Daarna wordt rustig opgestart zodat de leerlingen kunnen wennen. Onze ervaring is dat alle vwo-leerlingen het niveau van het vak Versterkt Engels aankunnen.

Ons uitgangspunt is dat er geen blokuren in het rooster voorkomen. Heel soms is het onoverkomelijk en zijn we toch genoodzaakt een blokuur in te roosteren.

Het aantal leertoetsen per week is maximaal 3, in het PTO (programma van toetsing onderbouw) wordt dit verder toegelicht, deze is te vinden op onze website.

Extra onderwijsondersteuning vindt plaats vanuit Pluspunt. Er wordt, samen met de leerling en de ouders, een plan opgesteld en er is nauw contact met de ouders. Pluspunt is een speciale ruimte waar een aantal kluisjes aanwezig is, een leerling kan pauzeren als daar behoefte aan is, op adem kan komen en/of zijn/haar verhaal kwijt kan. Er is altijd minstens één begeleider aanwezig. Om extra begeleiding te kunnen realiseren voor nieuwe brugklasleerlingen, is het noodzakelijk dat er voor 1 maart 2022 een intakegesprek wordt aangevraagd bij de zorgcoördinator, J. te Brake, via j.tebrake@ccnv.nl.

Met name door differentiatie in de les. Op het aanmeldformulier kan aangegeven worden of er sprake is van hoogbegaafdheid en zo ja, welke onderwijsondersteuningsbehoefte daar eventueel uit voortvloeit. Het talentcentrum organiseert tijdens het schooljaar diverse activiteiten, waaronder een peergroup, verrijkingsmodules en individuele trajecten.

Alle brugklasleerlingen maken kennis met de methode “Leren kun je organiseren”. Deze methode is gericht op het op een structurele manier inplannen van het huiswerk. Ook ouders maken kennis met deze methode. Pluspuntbegeleiders kunnen tijdelijk ondersteuning geven op planning en organisatie, als er sprake is van een planningsprobleem door een diagnose. Huiswerkinstituut JAM | Harderwijk biedt in-company huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het CCNV.

Een andere vraag?

Heeft u of heb jij een andere vraag? Vul het formulier hieronder in en we geven zo snel mogelijk antwoord.

privacyverklaring(Vereist)
Extra informatie

Virtuele tour en informatiefolder 

Virtuele tour

Loop virtueel de schoolgangen van het CCNV door en ontdek leslokalen, het theater en beklim het bijna 100-jaar oude torentje met uitzicht over Harderwijk!

Informatiefolder groep 8

In onze informatiefolder lees je meer over ons onderwijs, maar ook over naschoolse- en buitenschoolse activiteiten, sportfaciliteiten, het schoolgebouw en meer.